Algemene voorwaarden

Algemeen

 • Jeroen en Melissa zijn eigenaar van TweeZeven.
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van B&B TweeZeven te Geulle.
 • Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.
 • Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gebruikers.
 • Huurders dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.
 • De beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.
 • Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in TweeZeven zijn voor rekening van de gebruikers.
 • Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar.
 • Gasten dienen instructies van de beheerder op te volgen.
 • De beheerder kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot TweeZeven ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
 • De administratie van de beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.
 • Gasten van TweeZeven dienen zich te houden aan de regels opgesteld in de algemene voorwaarden.


Reserveringsvoorwaarden

 • De tarieven zijn inclusief gas, water, elektriciteit, verwarming en BTW. De tarieven zijn exclusief toeristenbelasting, kosten van een annulering- en/of reisverzekering en/of andere kosten.
 • De huurovereenkomst kan mondeling/telefonisch, schriftelijk of per E-mail/internet worden aangegaan.
 • Reserveringen worden binnen 2 werkdagen na ontvangst door de beheerder bevestigd of afgewezen. Beheerder behoudt zich het recht voor over te gaan tot annulering van de reservering bij overmacht.
 • Het reserveringsbedrag dient op de dag van vertrek of bij enkele boekingsvormen vooraf te worden voldaan.
 • Bij onze reserveringsbevestigingen en op onze website wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden.
 • Er worden geen reserveringskosten in rekening gebracht.

 

Aankomst en vertrek

 • Bij aankomst dient u zich te melden bij de beheerder.
 • Op de dag van aankomst is inchecken vanaf 15.00 uur mogelijk.
 • Op de dag van vertrek dient u voor 11.00 uur uit te checken.
 • In overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden.
 • De sleutel van de kamer of suite is verkrijgbaar bij de beheerder.
 • Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats van de huursom.

 

Uw verblijf

 • Geluidsoverlast, met name tussen 22.00 en 07.00 uur, dient te worden voorkomen. Radio’s en televisies mogen geen hinder veroorzaken voor andere gasten.
 • Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de beheerder en zonder bijbetaling overnachten in de accommodatie.
 • Voertuigen dienen te worden geparkeerd op de aangewezen parkeerplaatsen. Parkeren is gratis en op eigen terrein.
 • De accommodatie dient schoon en netjes te worden gehouden.
 • Kleine blusmiddelen bevinden zich bij de entree van het pand.
 • Roken is in het pand niet toegestaan in verband met de brandveiligheid.
 • Indien bij misbruik het brandalarm afgaat, kan een boete worden berekend die gelijk is aan de boete die door de brandweer wordt opgelegd voor het uitrijden bij loos alarm. Dit kan oplopen tot 400 euro.
 • De accommodatie is 24 uur per dag toegankelijk tijdens een verblijf.